Regulamin

REGULAMIN KOMPLEKSU REKREACYJNO WYPOCZYNKOWEGO PERŁA MAZUR

§ 1
1. Regulamin obowiazuje wszystkie osoby przebywajace na terenie pensjonatu Perła Mazur pod
adresem Chrusciele 47 ,19-311 Ełk
§2
Zasady rezerwacji pobytu
1.Rezerwacji pobytu Klient moze dokonac poprzez:
- telefoniczne zamówienie pobytu
- wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej lub
w formie elektronicznej / e-mail,
- osobiscie, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwujacej na miejscu w recepcji pensjonatu.
2.Rezerwacja zachowuje waznosc do godziny 20:00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 20:00 w przypadku
nieprzybycia do Obiektu rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru
pózniejszego przybycia do pensjonatu prosimy o powiadomienie Działu Recepcji co najmniej do
godz. 12:00.
3.Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji na prosbe Klienta złozona do recepcji pensjonatu co
najmniej na 10 dni przed dniem przyjazdu nie pociaga za soba kosztów dla Klienta (dotyczy rezerwacji
indywidualnych). Prosba o anulowanie lub zmiane rezerwacji wymaga dla swej waznosci zachowania
formy pisemnej.
§ 3
Pobyt w pensjonacie Perła Mazur – zasady ogólne
1.Pokój wynajmuje sie na doby, od godziny 14:00 do 12:00 dnia nastepnego.
2. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest po uprzednim zameldowaniu wszystkich osób, które beda
w nim przebywały. Najmujacy pokój Gosc pensjonatu zobowiazany jest do okazania pracownikowi
recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjeciem potwierdzajacego tozsamosc Goscia. W przypadku
odmowy okazania dokumentu w sposób umozliwiajacy zameldowanie recepcjonista ma obowiazek
odmówic wydania klucza do pokoju.
3.Jesli Gosc nie okreslił czasu pobytu najmujac pokój przyjmuje sie, ze pokój został wynajety na jedna
dobe. Rozliczenie za całosc pobytu, wraz z opłata miejscowa odbywa sie podczas meldunku. Opłata za
niewykorzystany nocleg w przypadku wczesniejszego wyjazdu nie podlega zwrotowi. Formy płatnosci
za pobyt w pensjonacie: przedpłata, gotówka, wazna karta płatnicza.
4.Zyczenie przedłuzenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gosc powinien zgłosic w
recepcji do godz. 9:00, w którym upływa termin najmu pokoi, co jednak nie wiaze pensjonatu. Pensjonat
uwzgledni zyczenie przedłuzenia pobytu w miare posiadanych mozliwosci za dodatkowa opłata:
przedłuzenie doby do godz. 16:00-100 zł, przedłuzenie doby do godz. 20:00 160 zł, przedłuzenie doby
po godz. 20:00 podlega pełnej opłacie za dobe.
5.Pobyt ze zwierzetami – akceptujemy dorosłe małe i srednie psy do 15 kg. Opłata za pobyt psa
wynosi 20zł/doba. Obowiazuje dodatkowy regulamin pobytu ze zwierzetami.
6.Gosc nie moze przekazywac pokoju innym osobom, nawet jesli nie upłynał okres, za który uiscił
nalezna za pobyt opłate.
7.Gosc jest zobowiazany do poinformowania pracownika recepcji o przyjmowaniu Gosci niezameldowanych
w pensjonacie.
8.Osoby niezameldowane w pensjonacie moga przebywac w pokoju Goscia od 9:00 do 22:00 wyłacznie
w towarzystwie Goscia. Gosc ponosi pełna odpowiedzialnosc za osobe odwiedzajaca.
9.Obiekt moze odmówic przyjecia Goscia, który podczas poprzedniego pobytu razaco naruszył
regulamin , wyrzadził szkode w mieniu pensjonatu lub Gosci albo szkode na osobie Goscia, pracowników
pensjonatu lub innych osób przebywajacych w pensjonacie, albo tez w inny sposób zakłócił
spokojny pobyt lub funkcjonowanie obiektu.
10.Gosc ponosi odpowiedzialnosc materialna i prawna za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub
zniszczenia przedmiotów, wyposazenia i urzadzen technicznych powstałe na terenie pensjonatu z
jego winy lub z winy odwiedzajacych Go osób.Za szkody wyrzadzone przez osoby niepełnoletnie
odpowiadaja prawni opiekunowie.
11.Przez cały czas pobytu w pensjonacie dzieci ponizej 13 lat musza znajdowac sie pod stała opieka i
nadzorem osób dorosłych.Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i/lub szkody odpowiadaja
opiekunowie prawni dzieci.
12.W pensjonacie we wszystkich pokojach i pomieszczeniach ogólnodostepnych z wyjatkiem miejsc
do tego wyznaczonych obowiazuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów jak równiez
swiec, kadzidełek, zimnych ogni. W przypadku stwierdzenia, ze Gosc złamał zakaz palenia, pensjonat
obciazy Goscia kosztami w wysokosci 500 zł brutto za kazde naruszenie zakazu. Jesli złamanie
zakazu palenia spowoduje przyjazd słuzb ratowniczych, Gosc zostanie obciazony wszystkimi kosztami
takiego przyjazdu.
13.Odpowiedzialnosc własciciela pensjonatu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych
przez Goscia do pensjonatu reguluja przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialnosc
własciciela pensjonatu podlega ograniczeniu , jezeli rzeczy te nie zostana złozone do depozytu recepcji.
14.Ze wzgledu na bezpieczenstwo przeciwpozarowe zabrania sie uzywania w pokojach: kuchenek
elektrycznych lub gazowych, grzałek, zelazek i innych podobnych urzadzen nie bedacych na wyposazeniu
pokoju. . Jesli złamanie zakazu spowoduje przyjazd słuzb ratowniczych, Gosc zostanie obciazony
wszystkimi kosztami takiego przyjazdu.
15.Sprzatanie pokoju odbywa sie na zyczenie Goscia jednak nie wczesniej niz w trzeciej dobie pobytu
(czesciej za dodatkowa opłata 25 zł/jednorazowe sprzatanie).W czasie sprzatania lub usuwania problemu
technicznego, Goscie zobowiazani sa do czasowego opuszczenia pokoju.
16.Wymiana poscieli odbywa sie na zyczenie Goscia jednak nie wczesniej niz w trzeciej dobie pobytu.
Dodatkowa wymiana na zyczenie Goscia: 60 zł/komplet poscieli.
17.Wymiana reczników odbywa sie na zyczenie Goscia jednak nie wczesniej niz w trzeciej dobie
pobytu. Dodatkowa wymiana kompletu reczników na zyczenie Goscia: 25 zł/os.
18.Reczniki hotelowe nie słuza do czyszczenia obuwia, kółek od wózka etc. Zabrudzenia reczników
przez niestandardowe ich uzycie bedzie wiazało sie z opłata 100 zł/mały recznik , 200zł/recznik duzy.
19.Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 80 zł.
20. Na terenie obiektu obowiazuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 07:00 dnia
nastepnego. Kompleks Perła Mazur zastrzega sobie mozliwosc odstepstw, w przypadku, gdy na
terenie obiektu organizowana jest impreza okolicznosciowa.
21.Przed wyjsciem z pokoju Gosc zobowiazany jest wyłaczyc swiatło i wszelkie urzadzenia elektryczne,
zamknac okna i drzwi (upewniajac sie, ze sa zamkniete na klucz).
22.Parking pensjonatu jest bezpłatny (dla Gosci korzystajacych z usług pensjonatu) i niestrzezony. Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za uszkodzenie lub utrate samochodu nalezacego do Goscia.
23. Przedmioty osobistego uzytku pozostawione przez wyjezdzajacego Goscia w pokoju beda odesłane
na jego koszt na adres wskazany przez Goscia. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji,
pensjonat przechowa te przedmioty przez 1 miesiac. Po tym terminie przedmioty te przepadaja na
rzecz pensjonatu.
24. Pensjonat swiadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzezen dotyczacych
jakosci usług, Gosc jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w recepcji, co umozliwi reakcje.
§ 4
1. Gosc wyraza zgode na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunku oraz umieszczenia
danych Goscia w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawa z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997r.,poz.883 z pózn.zm.). Gosc ma prawo wgladu do swoich danych
osobowych oraz do ich poprawiania.
§ 5
1.W przypadku naruszenia postanowien niniejszego regulaminu, pensjonat moze odmówic dalszego
swiadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiazana jest do niezwłocznego zastosowania
sie do zadan personelu pensjonatu, uregulowania naleznosci za dotychczasowe swiadczenia
oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu pensjonatu
bez zwrotu opłat za pobyt.
2.Regulamin jest dostepny w recepcji i pokojach oraz jest udostepniany zainteresowanym Klientom
przed zawarciem umowy w taki sposób, aby stosownie do ich zyczenia mógł byc przez nich przechowywany
lub odtwarzany.
3.Rozpoczecie pobytu w pensjonacie jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu
prze Goscia.

 

Dyrekcja pensjonatu będzie Państwu bardzo wdzięczna za przestrzeganie niniejszego regulaminu

Życzymy miłego wypoczynku!

NazwaDataRozmiar
perla_mazur_regulamin_(2).docx2023-06-15 13:41145.91 KB
perla_mazur_regulamin_pobytu_ze_zwierzeciem_w_pensjonacie_perla_mazur.doc2023-06-15 13:41169.50 KB
  • Chruściele 47, 19-300 Ełk
  • tel. 507 197 222
  • rezerwacje@perlamazur.pl
Copyright © 2015 - 2024 Perła Mazur All rights reserved. Made by Strefa26.pl
Script logo