Regulamin

Regulamin ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego „Perła Mazur”

 

Dyrekcja Obiektu wysoko cenić sobie będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu naszych Gości.

 

1

1.Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie kompleksu „Perła Mazur”, Chruściele 47,19-300 Ełk.

 

2

1.Opiekunem Gościa jest recepcja Perły Mazur, tel. wew. 100 lub 225.

 

3

Zasady rezerwacji pobytu

 

1.Rezerwacji pobytu Klient może dokonać poprzez:

▪telefoniczne zamówienie pobytu / dotyczy wyłącznie wynajęcia 1 pokoju na 1 dobę/,

▪wysłanie zamówienia na pobyt w formie pisemnej: w formie elektronicznej / e-mail,

▪osobiście, poprzez pisemne zgłoszenie osoby rezerwującej na miejscu w recepcji.

 

2.Rezerwacja niegwarantowana zachowuje ważność do godziny 18.00 w dniu przyjazdu. Po godzinie 18.00 w przypadku nieprzybycia rezerwacja zostanie automatycznie anulowana. W przypadku zamiaru późniejszego przybycia prosimy o powiadomienie Działu Recepcji co najmniej  do godz. 12.00.

 

3.Rezerwacja gwarantowana

Aby skorzystać z rezerwacji gwarantowanej należy: dokonać wpłaty zadatku w wysokości 50 % wartości odpłatności za zamówiony pobyt na rachunek bankowy 29 1240 5745 1111 0000 5748  0107

 

4.Formy płatności za pobyt:

gotówka,

ważna karta płatnicza

 

5.Dokonanie rezerwacji niegwarantowanej nie wymaga wpłacenia zadatku, jednak anulowanie przez Obiekt takiej rezerwacji po godzinie 18-ej w planowanym dniu przyjazdu uprawnia Obiekt do naliczenia kary umownej w wysokości opłaty za 1 dobę pobytu.

 

6.Zmiana rezerwacji oraz anulowanie rezerwacji niegwarantowanej na prośbę Klienta złożoną do recepcji co najmniej na 2 dni przed dniem przyjazdu nie pociąga za sobą kosztów dla Klienta. Prośba o anulowanie lub zmianę rezerwacji wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub faksowej.

 

7.Cennik pokoi jest dostępny na stronie internetowej www.perlamazur.pl oraz w recepcji.

 

4

Doba w Kompleksie Perła Mazur

 

1.Pokój wynajmuje się na doby, od godziny 14.00 do 12.00 dnia następnego.

 

2.Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie dowodu osobistego lub paszportu.

 

3.Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój,przyjmuje się,że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 

4.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w recepcji do godz. 10.00, w którym upływa termin najmu pokoju.

 

5. Obiekt uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 

5

Korzystanie z pokoju

 

1.Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 

2.Gość jest zobowiązany do poinformowania pracownika recepcji o przyjmowaniu Gości nie zameldowanych w Obiekcie.

 

3.Osoby nie zameldowane w Obiekcie mogą przebywać w pokoju od 12.00 do 22.00.

 

4. Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządził szkodę w mieniu Obiektu lub Gości albo szkodę na osobie Gościa, pracowników Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt lub funkcjonowanie Obiektu.

 

5.Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów,wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe na terenie „Perły Mazur” z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób.Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają prawni opiekunowie.

 

6.W „Perle Mazur” obowiązuje zakaz palenia tytoniu w pokojach.

 

7.„Perła Mazur” nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru w pokojach oraz miejscach ogólnodostępnych.

 

8.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania w pokojach:kuchenek elektrycznych lub gazowych, grzałek,żelazek i innych podobnych urządzeń nie będących na wyposażeniu pokoju.Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy komputerów.

 

9.Sprzątanie pokoju odbywa się raz na trzy dni lub na życzenie Gościa.

 

10.Wymiana pościeli odbywa się raz w tygodniu. Dodatkowa wymiana na życzenie Gościa:16zł/komplet pościeli.

 

11.Wymiana ręczników odbywa się raz na trzy dni.Dodatkowa wymiana na życzenie Gościa:6zł/ręcznik.

 

12.Za zgubienie klucza do pokoju pobierana jest opłata 30zł.

 

6

1.Na terenie obiektu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 06.00 dnia następnego.

„Perła Mazur” zastrzega sobie możliwość odstępstw ,w przypadku,gdy na terenie obiektu organizowana jest impreza okolicznościowa.

 

7

1.Parking „Perły Mazur” jest niestrzeżony.Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu należącego do Gościa.

 

8

1.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez Gościa.W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 3 miesiące. Po tym terminie przedmioty te przepadają na rzecz obiektu.

 

9

1.Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celow meldunku oraz umieszczenia danych Gościa w bazie danych Obiektu zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133 z 1997r.,poz.883 z późn.zm.). Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

 

10

1.Gość zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu obiektu oraz zasad związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym. Goście nieprzestrzegający punktów regulaminu będą poproszeni o opuszczenie obiektu,bez zwrotu opłat za pobyt.

 

2.Regulamin zostaję udostępniony na stronie internetowej kompleksu: www.perlamazur.pl , jest dostępny w recepcji i pokojach oraz jest udostępniany zainteresowanym Klientom przed zawarciem umowy w taki sposób, aby stosownie do ich życzenia mógł być przez nich przechowywany lub odtwarzany.

 

3.Dokonanie rezerwacji na pobyt oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

Życzymy miłego pobytu!

 

Dyrekcja Kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego „Perła Mazur”

 

NazwaDataRozmiar
perla_mazur_regulamin2020.pdf2022-05-10 21:37591.84 KB
  • Chruściele 47, 19-300 Ełk
  • tel. 507 197 222
  • rezerwacje@perlamazur.pl
Copyright © 2015 - 2022 Perła Mazur All rights reserved. Made by Strefa26.pl
Script logo